Extranet

In addition to intranets, Ictoria can also create extranets. There is a slight difference between an intranet and an extranet.  

What is an extranet? 

Extranet is a central point on the Internet where information can be found for your employees and for people that deal professionally with your company. The difference with an intranet is that you make this website also accessible for people outside the company. This does not mean that the website is meant for everyone, but for external parties, customers or suppliers. 

Why an extranet?

There are many advantages to an extranet. The most important one is that you strengthen the bond between your company and your customers, suppliers or other parties. You can improve the communication between these parties, and thus work more efficiently. There are also some other advantages of an extranet: 

By having an extranet made, you can improve the cooperation between your company and other parties. Because you can communicate and work together on a website, you can strengthen the bond between them. 

With an extranet, you can create more feedback. It allows you to get in touch with important partners and ultimately improve your services. 

With an extranet, you can ensure more involvement. Through your extranet, you can offer your partners all the information you want. 

Extranet - Ictoria.nl

Extranet by Ictoria 

Having an extranet offers many advantages, but what are the advantages of an extranet made by Ictoria? The advantages are listed below: 

You want your extranet to be visited only by your employees and partners. It may well be that you’ll want to store confidential information on this website that is not intended for third parties. That is why we at Ictoria will ensure that your website is always digitally well secured. 

When your partners visit your extranet, this website should have a professional look and feel. At Ictoria, we listen to your ideas, and we look for the best design for your company. 

Every week, we perform updates to your website in order to optimise the security and functionality of your extranet.

Contactform


Would you like an extranet made by Ictoria? Then contact us now or request a quote! 

Wordpress beheer - Ictoria.nl

WordPress management

Do you already have a WordPress website and keep having to pay for every little change? Not sure if your website and its mail accounts are secure? Then find out more about WordPress Management here! 

SEA - Ictoria.nl

SEA

Would you like to start advertising on Google or Bing? Or would you like to optimise them? Our SEA specialist will be happy to create and optimise your adverts for the most efficient SEA possible. Would you like to know more? Read more about the possibilities of SEA here. 

SEO - Ictoria.nl

SEO

Would you like to make your company more findable for your target audience on the internet? Through proper monitoring and advice, we ensure a good SEO of your website. Would you like to know more? Read more about the possibilities of SEO here. 

Extranet

Naast een intranet laten maken, kan je bij Ictoria ook terecht om een extranet laten maken. Tussen een intranet en een extranet zit nog enig verschil.

Wat is een extranet?

Een extranet is een centraal punt op het internet waar informatie te vinden is voor jouw medewerkers en voor mensen die met jouw bedrijf te maken hebben. Het verschil met een intranet is hierbij dus dat je deze website ook toegankelijk maakt voor mensen die buiten het bedrijf staan. Dit betekent niet dat de website bedoeld is voor iedereen, maar wel voor externe partijen, klanten of leveranciers.

Waarom een extranet?

Er zijn veel verschillende voordelen bij een extranet. De belangrijkste hiervan is dat dat je de band versterkt tussen jouw bedrijf en jouw klanten, leveranciers of andere partijen. Je verbetert de communicatie tussen deze partijen en je kan zo efficiënter werken. Hiernaast zijn er nog een aantal andere voordelen van een extranet:

Door een extranet te laten maken kan je de samenwerking tussen jouw bedrijf en andere partijen verbeteren. Doordat je op een website samen kan communiceren en werken, kan je de band tussen beide versterken.

Met een extranet kan je voor meer feedback zorgen. Je kan zo namelijk meer in contact komen met belangrijke partners en uiteindelijk jouw diensten verbeteren.

Je kan met een extranet zorgen voor meer betrokkenheid. Via jouw extranet kan je jouw partners namelijk alle informatie aanbieden dat jij wilt. 

Extranet - Ictoria.nl

Extranet laten maken bij Ictoria

Een extranet laten maken biedt veel voordelen, maar wat zijn nou de voordelen van een extranet laten maken bij Ictoria? Hieronder zijn de voordelen voor jou op een rijtje:

Je wilt dat een extranet alleen bezocht wordt door jouw medewerkers en partners. De kans is namelijk groot dat er informatie op deze website staat dat niet persé bedoeld is voor andere gebruikers. Daarom zorgen we bij Ictoria ervoor dat jouw website technisch altijd goed is beveiligd.

Wanneer jouw partners jouw extranet bezoeken, moet deze website een goede uitstraling hebben. Bij Ictoria luisteren we naar jouw ideeën en kijken wij zelf naar welk design het beste bij jouw bedrijf past.

Iedere week voeren wij updates uit voor jouw website om zo de veiligheid en de functionaliteit van jouw extranet te optimaliseren.

Contactformulier


Wil je een extranet laten maken bij Ictoria? Neem dan nu contact met ons op of vraag een offerte aan!

Wordpress beheer - Ictoria.nl

WordPress beheer

Heb je al een WordPress website en moet je steeds voor elke kleine wijziging betalen? Weet je niet zeker of je website en de bijbehorende mailaccounts veilig zijn? Lees dan hier meer over de mogelijkheden van WordPress Beheer!

SEA - Ictoria.nl

SEA

Wil jij starten met adverteren op Google of Bing? Of wil je deze juist optimaliseren? Onze SEA-specialist maakt en optimaliseert graag jouw advertenties voor een zo efficiënt mogelijke SEA. Meer weten? Lees dan hier meer over de mogelijkheden van SEA.

SEO - Ictoria.nl

SEO

Wil jij jouw bedrijf beter vindbaar maken voor jouw doelgroep op het internet? Door goede monitoring en advies zorgen wij voor een goede SEO van jouw website. Meer weten? Lees dan hier meer over de mogelijkheden van SEO.

Skip to content