Duurzame ontwikkelingsdoelen

Sustainable Development Goals (SDG) De Sustainable Development Goals (SDG) zijn werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling. In 2015 zijn deze 17 doelen door de Verenigde Naties(VN) samengesteld om voor 2030 een betere wereld te creëren.

De SDG van Ictoria:

Bij Ictoria vinden we het belangrijk dat iedereen zonder werk een tweede kans krijgt. Wij hebben de ambitie een samenleving te creëren waarbij iedereen gelijk staat en de ruimte krijgt om te groeien en deel te nemen aan een betere samenleving. Wij houden samen inzicht op de impact die we maken als bedrijf. Onze aanpak sluit aan bij de volgende SDG’s:

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Armoede bestrijden

Geen armoede

Wij ondersteunen mensen zonder werk in hun zoektocht naar een werkplek omdat wij vinden dat iedereen de kans moet krijgen om te werken. Zo voorkomen wij dat mensen die om wat voor reden dan ook een afstand hebben tot de arbeidsmarkt zonder werk komen te zitten.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Kwaliteitsonderwijs

Kwaliteitsonderwijs

Bij Ictoria krijgen MBO-studenten ruimschoots de kans om zich als stagiair te ontwikkelen, niet alleen door vaardigheden te leren, maar ook door hun interesses en talenten te ontdekken en te verkennen. Daarnaast stimuleren wij onze medewerkers om studies te volgen die hun professionele carrière vooruit kunnen helpen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Eerlijk werk en economische groei

Eerlijk werk en economische groei

Ictoria is voor een productieve tewerkstelling en gelijkwaardig werk voor elk gender of persoon met welke fysieke of mentale uitdaging dan ook. Iedereen verdient gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid verminderen

Ongeacht je leeftijd, handicap, ras of seksuele voorkeur vinden wij dat iedereen optimaal moet kunnen bijdragen aan de arbeidsmarkt.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en gemeenschappen

Ictoria zet zich in voor sociale inclusiviteit zodat er een duurzame band bestaat tussen werknemers met verschillende achtergronden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Verantwoorde consumptie en productie

Verantwoorde consumptie en productie

Wij gaan duurzaam te werk en maken efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Wij maken bij het produceren van producten gebruik van duurzame materialen.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen - Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Wij werken samen met bedrijven en organisaties om de Duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG-doelstellingen, te bereiken en samen impact te maken.

Ga naar de inhoud